• Sign Up
  • Sign in

Erasmus_sept_2022

Starptautisks projekts un tā tēmu “Mental Health and Teenage Stress Issues” ( Garīgās veselības un pusaudžu stresa problēmu risināšana), kur piedalījās pusaudži no Ukrainas, Itālijas un Latvijas.